Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 45" Криворізької міської ради
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Новини


2 квіт. 2019
Правила дорожнього руху
Правила дорожнього руху

4 бер. 2019
Святкування 8 березня
Свято весни

27 лют. 2019
Районне методичне об'єднання
Тема: "Патріотичне виховання особистості дітей старшого дошкільного віку"

Всі новини

Статут закладу освіти

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:

наказом управління

комунальної власності міста

виконкому міської ради

№_____ від «___» ___________ 2017 р.

 

Начальник управління

_____________ С. Волошиненко

 

 

 

 

СТАТУТ

 

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №45» Криворізької міської ради

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код 33416266

м. Кривий Ріг

2017 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №45» Криворізької міської ради (надалі - Заклад) є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс, має печатку, штамп і бланки з назвою Закладу.

1.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), Цивільного та Господарського кодексів України, даного Статуту та локальних нормативних актів.

1.3. Заклад зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.4.  Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі - Власник).

1.5. Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (безпосередньо) і управлінню освіти і науки виконкому Криворізької  міської ради  у межах наданих повноважень.

1.6. Заклад створено згідно з рішенням Криворізької міської ради від 29.09.2004 № 2213 на базі цілісного майнового комплексу дошкільного навчального закладу № 45, який прийнято до комунальної власності міста Кривого Рогу від Відкритого акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Заклад було зареєстровано 01.03.2005 (номер  запису                              1 227 102 0000 001902).

1.7. Заклад з усіх майнових прав та обов’язків є правонаступником комунального дошкільного навчального закладу №45 загального розвитку, зареєстрованого 01.03.2005.

1.8. Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов'язаних.

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань, забезпечення рівня дошкільної освіти і виховання в обсязі державних вимог, виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки та дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Заклад визначає на договірній основі господарські, фінансові та інші взаємовідносини з Власником або уповноваженим органом управління.

1.11. Цей Статут розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад, Цивільного та Господар­ського кодексів України, локальних нормативних актів.

1.12. 3 моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут, зареєстрований виконкомом Криворізької міської ради 01.03.2005.

1.13.  Повна назва Закладу: Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №45» Криворізької міської ради. Скорочена назва Закладу: КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №45» КМР.

1.14.   Місцезнаходження Закладу:

50026, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Південний, будинок 20а.

 

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Головною метою та предметом діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини  на здобуття дошкільної освіти,  її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

 2.2. Головним завданнями Закладу є:

- реалізація державної політики в сфері дошкільної освіти;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

- формування особистості кожної дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

 

3. Комплектування Закладу

3.1. Комплектування груп Закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 12.03.2003 №305, зі змінами.

3.2.  Для зарахування дитини до Закладу необхідно подати: заяву батьків або осіб, які їх замінюють; медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати Заклад; довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтво про народження дитини; згоду суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних; довідку територіального управління праці і соціального захисту населення – для малозабезпечених сімей та довідку про склад сім’ї – для багатодітних, направлення відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

 

3.3. Заклад розраховано на групи раннього та дошкільного віку. Групи комплектуються за одновіковими або різновіковими ознаками  в залежності від контингенту дітей у мікрорайоні.

3.4.  Планова наповнюваність  груп згідно з діючими нормативами:

- для дітей раннього віку та у різновікових групах – 15 дітей;

- групах для дітей віком від 3-х до 6-ти років – 20 дітей.

3.5. За дитиною зберігається місце в Закладі у випадку її хвороби, карантину, санаторного лікування; відпусток батьків або осіб, які їх замінюють, у літній період (75днів),  незалежно від тривалості відпустки батьків.

3.6. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її  подальшого перебування в Закладі; за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше двох місяців підряд, у разі невнесення плати за утримання дитини після встановленого терміну. Батькам повідомляють про відрахування дитини письмово не менш як  за 10 днів.

 

4. Режим роботи Закладу

4.1. Заклад працює за п¢ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

4.2. Режим роботи Закладу встановлюється Власником, враховуючи потреби батьків:

- групи з режимом роботи – 10.5 годин: за графіком, затвердженим наказом по Закладу;

- група з режимом роботи – 12 годин: з 7.00 до 19.00.

У разі необхідності, відповідно до заяв батьків, режим роботи Закладу може змінюватись.

4.3. Допускається відкриття у встановленому законодавством порядку груп вихідного дня та короткотривалого перебування дітей.

 

5. Організація харчування і медичного обслуговування в Закладі

5.1. Харчування дітей у Закладі та його кратність залежить від режиму роботи Закладу. Заклад визначає потребу в продуктах харчування, дістає їх в централізованому порядку.

5.2. Харчування дітей організовується відповідно до встановлених норм.

5.3.Власник або уповноважений орган управління здійснює фінансування витрат на утримання Закладу, харчування його вихованців.

5.4. Медичне обслуговування дітей здійснюється штатним медичним персоналом. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контролює стан здоров’я, фізичний розвиток дітей, організацію їх фізичного виховання, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму, контролює якість харчування.

 

6. Організація навчально-виховного процесу

6.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом  дошкільної освіти і реалізується за програмами виховання, навчання та розвитку дошкільників і навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

6.2. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий період, протягом якого проводиться оздоровлення дітей.

6.3. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

6.4. План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується керівником Закладу і погоджується з відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

6.5. У Закладі навчання і виховання дітей здійснюється державною мовою (українською), відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики».

6.6. Освітніми напрямами діяльності Закладу є:

         6.6.1. створення умов, що максимально забезпечують усебічний розвиток і саморозвиток дітей, розвиток їх творчого потенціалу на основі формування  психоемоційного добробуту;

         6.6.2. створення освітнього середовища для соціально орієнтованих форм діяльності з дітьми, які основані на інноваційних технологіях, що сприяють реалізації вимог сучасних тенденцій і соціальних замовлень батьків;

         6.6.3. розширення розвивального, виховного та навчального простору для становлення особистості кожного дошкільника, забезпечення його комунікативної і соціальної компетентності.

6.7. Кожен вихованець Закладу має право на задоволення потреб в емоційно-особистісному спілкуванні, захист від усіх форм фізичного та психічного насилля.

6.8. Заклад може надавати відповідно до статутних цілей і завдань додаткові освітні послуги  на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють,  у межах гранично допустимого навантаження на дити­ну, визначеного наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

7.1.1.  діти дошкільного віку;

7.1.2.  педагогічні працівники;

7.1.3.  помічники вихователів;

7.1.4.  медичний персонал;

7.1.5.  батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.         За успіхи в роботі встановлюються такі форми заохочення:

7.2.1.  моральні: подяки, грамоти  різних рівнів, нагрудні знаки, державні нагороди та інші нагороди;

7.2.2.  матеріальні: виплата педагогічним працівникам надбавок та премій до посадового окладу згідно з чинним законодавством України та фондом оплати праці.

7.3.  Права дитини у сфері дошкільної освіти на:

7.3.1.  безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

7.3.2.  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди дитині, а також приниження її гідності;

7.3.3.  здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків та осіб, які їх замінюють:

           7.4.1. обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування                      

                    Закладу;

           7.4.2.  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань                                 

                   розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

           7.4.3 брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу            

                  та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

           7.4.4 захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних

                  органах і суді.

7.5.  Батьки та особи, які їх замінюють, зобов¢язані:

          7.5.1 своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

          7.5.2 своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

          7.5.3 слідкувати за станом здоров¢я дитини;

          7.5.4 інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими нормативно-правовими актами, правилами трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право на:

7.8.1.  вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи дітьми, інноваційних технологій, погоджених з радою Закладу;

7.8.2.  участь у роботі органів самоврядування Закладу;

7.8.3.  підвищення кваліфікації, участь у методичних об¢єднаннях, нарадах тощо;

7.8.4. проведення у встановленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

7.8.5.  внесення пропозицій щодо поліпшення роботи Закладу;

7.8.6. об¢єднання в професійні спілки та бути членами інших об¢єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

7.8.7.  захист професійної честі та власної гідності;

7.8.8. інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9.  Педагогічні працівники зобов’язані:

7.9.1. дотримуватися Статуту Закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору, посадової інструкції, інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці;

7.9.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

7.9.3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю;

7.9.4.  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

7.9.5.  виконувати накази та розпорядження керівництва;

7.9.6.  інші обов’язки, що не суперечать чинному законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу керівником.

7.11. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

8. Управління Закладом

8.1. Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його керівник, який підконтрольний Власнику, підзвітний уповноваженим органам управління. Керівником Закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну  освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше, як три роки. Керівник призначається  на   контрактній основі і звільняється наказом управління освіти і науки виконкому міської ради згідно  з чинним законодавством України,  відповідно до діючого у місті Порядку.

8.3. Керівник Закладу:

8.3.1. відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

8.3.2. здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

8.3.3. діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

8.3.4. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;

8.3.5. відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;

8.3.6.  приймає на роботу та звільняє  з роботи працівників Закладу;

8.3.7. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

8.3.8. затверджує штатний розпис Закладу за погодженням із уповноваженим органом управління;

8.3.9.  контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

8.3.10. затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

8.3.11. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

8.3.12.  контролює відповідність застосованих норм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психологічним особливостям, здібностям і потребам;

8.3.13. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

8.3.14. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

8.3.15. щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

8.3.16.  є начальником цивільного захисту Закладу, діє відповідно до Кодексу цивільного захисту України та рішень виконкому міськради, організовує мобілізаційні заходи.

8.4. Постійно діючим колегіальним органом управління у Закладі є педагогічна рада.

8.4.1. До складу педагогічної ради входять завідувач, педагогічні працівники, медичний працівник. Можуть входити голови батьківських комітетів. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники загальноосвітніх шкіл, громадських організацій.

Головою педагогічної ради є завідувач.

8.4.2. Педагогічна рада Закладу:

8.4.2.1. розглядає питання удосконалення навчально-виховного процесу в Закладі та приймає відповідні рішення;

8.4.2.2. організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

8.4.2.3. приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

8.4.3. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Закладу. Кількість  засідань педагогічної ради становить  не менше чотирьох на рік.

8.5. Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи проводяться дні відкритих дверей.

8.6. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють,  скликаються не рідше два рази на рік. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.7.Загальні збори:

8.7.1. ухвалюють Статут у новій редакції;

8.7.2. обирають раду Закладу з питань статутної діяльності  Закладу,    дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

8.7.3.  розглядають питання поліпшення навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

8.7.4. затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу. 8.8. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Рада Закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету Закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

9. Майно Закладу

9.1. Власник наділяє Заклад майном, вартість якого станом на 01.05.2017року складає:

–       первісна вартість основних засобів            -         239 032, 00 грн;

 

–       залишкова вартість                                         -           11 042, 00 грн;

 

–       інші необоротні матеріальні активи           -          164 351, 43 грн .

 

9.2. Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу й закріплюється за ним на праві оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. Право оперативного управління оформлюється відповідним договором між уповноваженим органом управління та Закладом. Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання закріпленого за ним комунального майна.

9.3. Майно Закладу складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

9.4. Заклад має право передавати, обмінювати, списувати, продавати, здавати в оренду та під заставу основні засоби за попередньою згодою з Власником  або уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Благодійні внески та матеріальні цінності, передані Закладу безкоштовно іншими підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами зараховуються на самостійний баланс Закладу і є комунальною власністю міста.

9.6.  Відповідно до чинного законодавства України Заклад користується землею, несе, відповідальність за дотримання вимог та норм охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів.

10. Фінансово-господарська діяльність Закладу

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється за рахунок бюджетних, залучених та власних коштів.

10.2. Джерелами фінансування Закладу є кошти:

–       Власника;

–       відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

–       батьків або осіб, які їх замінюють;

–       благодійні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

–       інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

10.3. Заклад самостійно визначає потребу в матеріальних ресурсах, продуктах харчування, купує їх самостійно або одержує у централізованому порядку, виходячи із існуючих нормативів.

10.4.  Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

10.5. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Власником, уповноваженими органами управління, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів  управління та іншими пов’язаними з ними особами.

11. Права та обов’язки Закладу

11.1.Заклад має право:

–       у межах кошторису доходів та видатків розпоряджатися доходами від господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України;

–        орендувати необхідне йому майно згідно з чинним законодавством України, відповідно до діючого у місті Порядку;

–        укладати будь-які договори усіх видів, крім прямо заборонених чинним законодавством України із будь-якими контрагентами;

–        використовувати фінансові кошти на заходи, що сприяють поліпшенню матеріально-технічних умов роботи Закладу, в установленому порядку;

11.2.Обов’язки Закладу:

–       забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України, складати статистичні звіти;

–        здійснювати капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати введення в дію придбаних основних засобів;

–       забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм схорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, вдосконалювати норми і методи управління та господарювання.

11.3. Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність самостійно або на договірних умовах з централізованою бухгалтерією в установленому порядку.

11.4. Заклад в установленому порядку подає уповноваженому органу управління звіт про результати своєї діяльності.

11.5. Ревізія та перевірки діяльності Закладу іншими контролюючими органами, у тому числі органами Власника, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Заклад організовує архівне зберігання документів, для чого керівник Закладу призначає відповідальну особу. Заклад складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

12. Контроль за діяльністю Закладу

12.1. Заклад підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління.

12.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться, як правило, один раз на 10 років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.3. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу виховання здійснюється Власником або уповноваженими органами управління.

12.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з  навчально-виховним процесом, передбачається цим Статутом та відповідними законодавчими актами України.

 

13. Охорона праці в Закладі

13.1. Заклад реалізує конституційні права учасників навчально-виховного процесу на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності; на належні, безпечні і здорові умови праці й навчання; регулює за участю відповідних органів місцевого самоврядування відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці. Організація з охорони праці в закладі покладається на керівника Закладу.

13.2. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

13.3. Керівник Закладу в межах наданих повноважень забезпечує:

–       належні умови праці, навчання, охорони життя і здоров’я, відпочинку учасників навчально-виховного процесу;

–       дотримання норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників, встановлених чинним законодавством;

–       установлення тривалості денної роботи (зміни) відповідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи, затвердженими адміністрацією згідно з чинним законодавством;

–       надання первинної медичної допомоги учасникам навчально-виховного процесу;

–       організацію навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) відповідно до вимог чинного законодавства;

–       проведення атестації робочих місць за умовами праці з подальшим розробленням та реалізацією організаційних й технічних заходів щодо поліпшення умов праці працівників, а також визначенням їх права на надання пільг і компенсації за роботу  зі шкідливими умовами праці.

13.4.          Працівники Закладу:

-       виконують комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму;

-       проходять періодичні медичні огляди;

-       проходять навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) відповідно до вимог чинного законодавства.

 

                                   14. Припинення діяльності Закладу

14.1. Припинення діяльності Закладу проводиться шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством - за рішенням господарського суду. В разі припинення Закладу всі його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

14.2. Заклад ліквідується:

14.2.1. за рішенням Власника;

14.2.2.  на підставі рішення господарського суду за поданням до органів, що контролюють його діяльність, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;

14.2.3. за рішенням суду про визнання не дійсною державної реєстрації через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

14.2.4. інших підстав, передбачених законом.

14.3. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, що звільнюються гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

14.4. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісією з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу у відповідності до Господарського та Цивільного кодексів України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає у суді від імені Закладу. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Заклад перебуває у процесі припинення.

14.5. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Закладу розміщує в офіційному друкованому виданні повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заявки кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Закладу. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідні дії щодо стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявленні вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію,  для затвердження. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

14.6. Претензії кредиторів Закладу задовольняються з майна цього Закладу. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до чинного законодавства України.

Претензії, що не задоволені через відсутність майна Закладу, претензії не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, вважаються погашеними.

Майно, що залишилося після задоволення претензії кредиторів,розподіляється між іншими комунальними закладами в порядку і на умовах передбачених законодавством.

14.7. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

 

 

 

Ухвалено на загальних

зборах трудового колективу

(протокол № 1 від 02.02.2017)

   

 

 

 

   Погоджено:                                                                     

Заступник міського голови                                     

                                                                                     

___________ В.Бєрлін

 

 

 

 

Начальник управління

освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

_____________ Т.Кріпак